PHÁC ĐỒ THUỐC TRỊ CÁC BỆNH TRÊN CÂY DƯA LÊ

Bệnh chảy nhựa thân:

Sử dụng sản phẩm Suncolex 68WP (cách sử dụng xin mời gọi về hotline: 0919.817.033).

Bệnh thối gốc, lở cổ rễ:

Bón vôi luân canh với cây trồng, phun phòng định kỳ bằng Alfamile 35WP (cách sử dụng xin mời gọi về hotline: 0919.817.033).

Bệnh sương mai:

Luân phiên phun 5-7 ngày /lần bằng các loại thuốc Happy Gold và Agofast 80WP (cách sử dụng xin mời gọi về hotline: 0919.817.033).

Bệnh phấn trắng:

Phun thuốc Extra, phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày (cách sử dụng xin mời gọi về hotline: 0919.817.033).

Bệnh thán thư:

Phun thuốc Maxcow, phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày (cách sử dụng xin mời gọi về hotline: 0919.817.033).


LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0877.55.22.53

TƯ VẤN KỸ THUẬT: 034.880.2240

Hotline: 0919.817.033

Website: http://việtnamnôngnghiêpsạch.vn